You are here

Ghidul de suport pentru implementarea practică a Managementului de caz în domeniul protecției copilului

Ghidul de suport pentru implementarea practică a Managementului de caz în domeniul protecției copilului este destinat angajaților structurilor teritoriale de asistență socială. Ghidul oferă un cadru pentru aplicarea Managementului de caz (MC) în domeniul protecției copilului. Ghidul MC detaliază rolurile și responsabilitățile managerului de caz; stabilește obligațiile membrilor echipei multidisciplinare și descrie modul în care interacționează diferite organizații și specialiști pentru a asigura bunăstarea copilului; promovează o terminologie standard; prezintă procesele și etapele care trebuie parcurse atunci când se lucrează asupra cazurilor. În Ghid sunt prezentate principiile ce ghidează în practică munca părților implicate în procesul de MC. De asemenea, documentul oferă îndrumări importante privind modalitatea de cartografiere a serviciilor și resurselor existente și procedura de management al informației colectate în procesul de evaluare și implementare a planului individual de asistență.

Acest ghid a fost elaborat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Inițiativei Changing The Way We Care℠ (CTWWC).

This is a support guide for the practical implementation of child protection case management in Moldova and is intended for employees of territorial social welfare structures. The guide provides a framework for the application of Case Management (CM) in child protection. 

Download document: 
Author(s): 
Changing the Way We Care
Year of Publication: 
2023
Workforce themes: 
Program themes: 
Geographic location: 
Resource Type: 
Gray literature
Section: 
Resource Database